Touché - Voor nieuwe energie
, Reiki

Voor wie is Reiki geschikt?

Reiki is geschikt voor mensen die weinig energie hebben of zich lichamelijk of geestelijk niet fit of stabiel voelen.

Wat is Reiki?

Het woord Reiki komt uit het Japans en is opgebouwd uit de delen Rei (al dat wat is) en Ki (levensenergie). Het betekent dus letterlijk Universele Levensenergie.
Reiki volgens het Usui systeem is natuurlijk genezen dat is genoemd naar de Japanse Dr. Mikao Usui die de methode in de vorige eeuw heeft herontdekt en vorm gegeven.

Met Reiki werk je met levensenergie die je via handoplegging doorgeeft. Een Reikimaster geeft dus niet zelf de energie maar fungeert als doorgeefluik.
Degene die de hand oplegt maakt niet iemand beter, het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. Hierdoor kunnen de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het fysieke lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je fysieke lichaam dat ook doen. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Reiki werkt dus in op het fysieke lichaam, het emotionele en spirituele lichaam. Het brengt je weer dichter bij jezelf, je bron.

Reiki is geen vervanging van de reguliere medische zorg, maar kan hierbij
worden toegepast om genezing te versnellen, of om pijn te verlichten.

Reiki kan zowel fysieke als emotionele klachten verminderen of verhelpen je kunt dan denken aan:
  • Hoofdpijn
  • Blessures
  • Burn out
  • Stress
  • Onrust

Een behandeling duurt gemiddeld 60 minuten. Reiki is een effectieve therapie maar werkt op de langere termijn. Aangezien blokkades geleidelijk zijn ontstaan is het niet mogelijk om deze in één sessie op te lossen. Hierdoor is, zeker in het begin, een frequentie van één behandeling per week aan te raden.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint